Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padome

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

 

Iniciatīva “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 22.02.2023. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padomes dalība inicitīvā “Kontakts”

Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu projektu konkurss.

2022./2023.m.g. pavasarī uz trīs dienu mācībām Cēsīs devās 8.a klases skolēni Eva Babre, Annija Šulce, Daniels Rusu un sociālā pedagoģe Ingūna Kaniņa.  Skolēni padziļināti apguva izvēlēto tēmu un piedalījās nodarbībās ar ekspertiem, novērtēja situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainījās ar idejām un izstrādāja projekta pieteikumu. Pēc tam norisinājās projektu konkursa pieteikumu iesniegšana, kurā mūsu skolas Skolēnu padome ieguva finansējumu ar mērķi stiprināt izglītības iestādes pašpārvaldes attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību. Septembrī ir uzsākta projekta realizācija.

Skolēnu padomes saliedēšanās pasākumā “Esam vienoti”

Pirmā projekta aktivitāte notika Ogrē, 25.septembrī, Jauniešu mājā. Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbinieces Elīnas Greines vadībā skolēni apguva sadarbības un plānošanas prasmes. Tika izmantotas dažādas neformālās izglītības aktivitātes – saliedēšanās un iepazīšanās spēles, ledus laušanas aktivitātes, uzmundrinošās aktivitātes. Visi bija priecīgi un gandarīti par interesanti un vērtīgi pavadīto laiku kopā ar jauno Skolēnu padomes komandu. Pasākums noritēja draudzīgā gaisotnē, kur blakus darbojās 4.-9.klašu skolēnu pārstāvji. Paldies vecākiem pr ieinteresētību un atbalstu!

Lielvārdes Skolēnu padomes koordinatore Inga Blumfelde

25.09.2023

 

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas projektu konkursā izglītības iestādi varēja pārstāvēt pašvaldība, biedrība vai nodibinājumus, iesniedzot projekta pieteikumu un tajā iekļaujot vienas vai vairāku izglītības iestāžu iniciatīvas.