ANEKDOŠU VIRPULIS 2024

          2024.gada 20. martā A. Pumpura Lielvārdes muzejā notika Piedaugavas novada stāstnieku konkurss “Anekdošu virpulis”. Uz konkursu bija ieradušies skolēni no Lielvārdes pamatskolas, E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Birzgales pamatskolas, Ikšķiles vidusskolas, Aizkraukles novada vidusskolas, A. Upīša Skrīveru vidusskolas, Jaunjelgavas vidusskolas.
          Stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis” piedalījās 26 skolēni, tika izstāstītas 348 anekdotes.
          Smīdinātāju vērtētāja E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotāja Sarmīte Štekele atzina: “Manuprāt, konkurss noritēja ļoti pozitīvā gaisotnē. Saka, ka smiekli rada C vitamīnu, tad mēs to šodien saņēmām lielā devā. Tas dos mundrumu visai atlikušai nedēļai. Paldies dziedātājai un stāstniecei, kuras bagātināja pasākumu.”
          Vērtētāja Lielvārdes pamatskolas skolotāja Ingūna Kaniņa teica:” Lielvārdē atkal skanēja Liels vārds. Teicēji – anekdošu konkursa dalībnieki. Daudz jaunu, smieklīgu, tiešām asprātīgu anekdošu. Tā, ka jāsmejas līdz asarām, un neatkārtojās, nē, tomēr 3 atkārtojās. Bērni – atraktīvi, gatavojušies, izteiksmīgi, anekdotes vecumam atbilstošas.”

 

Lielvārdes pamatskolas skolēni ieguva šādas vietas:
     Adele Kozlovska (3.b klase, sk. Ilze Bērtulsone) – Lielā smīdinātāja, II pakāpes diploms;
         Amanda Vaivode (3.b klase, sk. Ilze Bērtulsone) – Lielā smīdinātāja, II pakāpes diploms;
               Teodors Mesters (5.b klase, sk. Aiga Kriņģele) – Lielais smīdinātājs, II pakāpes diploms;
                    Līna Tūtāne (3.b klase, sk. Ilze Bērtulsone) – Dižā smīdinātāja, I pakāpes diploms;
                         Leo Tūtāns (7.a klase, sk. Iveta Bite) – Dižais smīdinātājs, I pakāpes diploms;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līna Tūtāne un Leo Tūtāns 1.aprīlī Smieklu dienā brauks uz Rīgu Latviešu Biedrības namu piedalīties stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis”.

 Paldies skolotājām par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam!

Paldies skolēniem par izteiksmīgo, atraktīvo stāstījumu!

Paldies vecākiem par atbalstu!

Sk. Iveta Bite
Foto Baiba Tūtāne , Ingūna Kaniņa