Skola – skolotājs – skolēns – trīs posmi vienā aplī, cieši saistīti ar domu un jūtu daudzveidīgo strāvojumu…