Lielvārdes pamatskola
Avotu iela 2,
Lielvārde,
Ogres novads,
LV-5071

e-pasts: liepa@lielvarde.lv
Tālrunis: 20293638

Vadība:
Skolas direktors – Andis Pētersons
Tālrunis: 25666875

Skolas direktora vietniece – Anda Bariņa
Skolas direktora vietniece – Inga Blumfelde
Skolas direktora vietnieks – Māris Roga
Pirmsskolas izglītības metodiķe – Elvisa Aļhimoviča
Tālrunis: 20293638

Skolas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos – Aigars Orups
Tālrunis: 25733164