Lielvārdes pamatskola ir jaunākā Lielvārdes novada vispārizglītojošā skola.

35 gadi ir tikai tāds jaunības vecums – spēka pilnbrieda, radošu domu, jaunu atklāsmju un ražīga darba laiks. Gadiem ejot, skola joprojām mainās un pārtop: 1984.gadā skola sāka darbu kā Lielvārdes 2.vidusskola ar krievu mācībvalodu, 1994. gadā – kā Lielvārdes pamatskola un mācības uzsāka sākumskolas klašu skolēni ar latviešu mācībvalodu, 1995.gadā – skolā jau mācījās astoņu klašu grupas ar latviešu mācībvalodu.
Skolas vizuālais tēls laika gaitā ir krasi mainījies.

2001. gadā tika realizēts vērienīgs skolas renovācijas projekts – nosiltināta ēka, nomainīti logi, iekārtota mūsdienīga ventilācijas sistēma, izbūvēts divslīpu jumts.