Arī skolotāju kolektīvā ir izveidojušās jaukas tradīcijas:

  • Zinību dienas pasākums – skolotāji sveic savus kolēģus, kuri beiguši mācību iestādes, nozīmīgās dzīves jubilejās,
  • Skolotāju dienas pasākums – parasti to organizē skolēnu pašpārvalde,
  • Rajona skolotāju sporta spēles,
  • Pieredzes apmaiņas braucieni – ekskursijas pa Latviju un tuvējām ārzemēm,
  • Teātra apmeklējumi,
  • Ziemassvētku balle – svinīgs skolotāju ģimeņu pasākums,
  • Mācību gada noslēguma balle – skolotāji atskatās uz aizvadīto mācību gadu, izvērtē padarīto.