Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1. martā Lielvārdes pamatskolas 9. a un 9. b klases skolēni devās uz Starptautisko izglītības izstādi ,,Skola 2019’’ Rīgā.

Pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolēni iepazinās ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Kā arī  uzzināja visu par studiju kredītiem, vēroja prezentācijas,  piedalījās aktivitātēs un konkursos.

Izstādē piedalījās ļoti daudz  mācību iestāžu un nozaru uzņēmumu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Nīderlandes un citām Eiropas valstīm.
“Izstādē “Skola 2019” piedalījās gandrīz visas Latvijas valsts un privātās augstskolas, tādēļ šī ir lieliska iespēja topošajiem studentiem vienkopus satikt Liepājas, Ventspils, Rēzeknes, Valmieras, Daugavpils un Rīgas augstskolu mācībspēkus, studentus un aci pret aci noskaidrot visu interesējošo.
Izstādē piedalījās arī koledžas, tehnikumi, vidusskolas, mācību centri un nozares uzņēmumi. Transporta un sakaru institūts iepazīstināja ar jaunu bakalaura studiju programmu ,,Robotika’’.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas māszinību programmas vadītāja Linda Alondere iepazīstināja ar mācību iespējām koledžā.

Skolēni ir apmierināti ar braucienu uz izstādi ,,Skola 2019’’, ieguva informāciju par sev interesējošām skolām pēc pamatskolas beigšanas.

Paldies  9. klašu audzinātājām un skolēniem par sadarbību!

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 26. februārī Lielvārdes pamatskolā 9. klasēm notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Kā atrast savu dzīves aicinājumu un pareizāk izvēlēties savu nākotnes profesiju?’’

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros .

Nodarbību vadīja – biedrības ,,Jauniešu akadēmija Pacelt pasauli’’ projektu vadītāja Ligita Millere.

Nodarbība tika balstīta uz angļu psihologa Brajena Meina izdotās grāmatas un izveidotās programmas “Goal Mapping” (Mērķu plānošanas”)  metodikas, kas paredz, ka vispirms ir jāsagatavo savs prāts – jābūt atvērtam ar pozitīvu skatu uz dzīvi. Nodarbības laikā tika interaktīvi izrunāti piemēri, kad fokusējoties un konkrētu tēmu, cilvēks sāk saredzēt iespējas un sāk meklēt risinājumus.

Notika diskusija un mērķu plānošanas metodikas skaidrošana,  katrs skolēns individuāli strādāja pie savas mērķu kartes aizpildīšanas. Radošās sadaļas laikā, lektore izrunāja ar katru skolēnu individuālo plānu, palīdzēja labāk izplānot, ieteica idejas un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms.

Nodarbības laikā katrs skolēns sastādīja savu mērķu karti – ar detalizētu plānu kreisajā kartes pusē un radošo zīmējumu – vīziju – labajā kartes pusē.

Mērķu kartes palika pie katra skolēna, tās viņi varēs paši vēlāk papildināt.

Nodarbības beigās visiem bija skaidrāks   plāns, kā darboties tālāk un, kam pievērst vairāk uzmanību, lai sasniegtu savu nākotnes profesiju.

Lektore skolēniem deva dažus novēlējumus: Domā savas labākās domas! Izbaudi savas labākās sajūtas! Dari savus labākos darbus! Un dzīvo savu labāko dzīvi!

Skolēna atsauksme par nodarbību: ,,Patika lektores stāstītais. Ļoti patika mērķu kartes pildīšana, daudz labāk palīdzēja izprast procesu, kā nokļūt līdz mērķim. Paldies!’’

Paldies projektu vadītājai Ligitai Millerei, un 9. klašu skolēniem par sadarbību!

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001  „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 20. februārī Lielvārdes pamatskolas 7. klases skolēni devās uz Rumbulu, kur notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Tehnika un cilvēks’’

Mērķis – iepazīties ar profesiju daudzveidību uzņēmumā, noskaidrot profesiju plusus un mīnusus, uzzināt par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumā.

Karjeras pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolēni tikās ar agronomu, inženieri, loģistikas jomas darbinieku un klientu apkalpošanas sfēras pārstāvi. Skolēni uzzināja, ka agronoms – plāno un lemj par platībām, kur un ko sēt, izvēlas augu mēslošanai un aizsardzībai lietojamo mēslojumu, pēta augu slimības, selekcionē jaunas šķirnes. Lai strādātu par agronomu, jābūt lielam gribasspēkam, stratēģiskās plānošanas un vadības prasmēm.

Skolēni sajūsmā klausījās par inženiera profesiju. Viņa uzdevums ir projektēt un būvēt sarežģītus produktus – materiālus, struktūras un sistēmas. Inženieris ir tas, kurš pārzina jaunākos zinātnes atklājumus un prot tos izmantot tā, lai palīdzētu cilvēkiem. Inženieris ir radošs, azartisks, profesionāls, analītisks, zinātkārs, inteliģents, atzīts, risina problēmas, mīl izaicinājumus, rada nākotni, īsteno sapņus. Inženiera profesija apvieno tehniskās zināšanas ar radošumu, darbu ar cilvēkiem un traku ideju realizēšanu.

Loģistikas jomas darbinieks iepazīstināja ar savu profesiju. Viņš rūpējas par to, lai uzņēmumam nepieciešamās izejvielas un rezerves daļas tiktu pasūtītas un sagādātas nepieciešamajā apjomā un norunātajā laikā, kā arī par to, lai uzņēmuma saražotie produkti un preces tiktu piegādāti klientiem vajadzīgajā laikā un vajadzīgajā vietā. Viņš organizē kravu transportēšanas darbus, gādājot par to, lai viņa pārstāvētajam uzņēmumam tie būtu pēc iespējas finansiāli izdevīgāki.

Klientu apkalpošanas speciālists iepazīstināja ar savu profesiju. To var apgūt profesionālās vidējās izglītības iestādēs 3 – 4 gadu laikā, vai mācoties profesionālās pilnveides kursos. Vērtīga ir prasme sarunās būt diplomātiskam un viegli rast kompromisus dažādās problēmsituācijās. Spēju izklāstīt un pamatot savas domas, uzklausīt citus, analizēt dažādus viedokļus palīdzēs attīstīt, piemēram, dalība skolas un ārpusklases aktivitātēs, interešu un diskusiju grupās, skolēnu pašpārvaldē.

Skolēniem pasākums patika, ar interesi klausījās un uzdeva jautājumus par profesiju plusiem un mīnusiem.

Paldies Andai Zandbergai  un profesiju pārstāvjiem par viesmīlīgu uzņemšanu!  Paldies 7.  klases skolēniem un klases audzinātājai  Santai Mežvēverei par atsaucību!

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolā 25. janvārī 4. klasēm notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Iepazīsim konditora profesiju’’

Karjeras pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākumu vadīja konditore Kristīne Freimane. Viņa skolēnus iepazīstināja ar savu profesiju, ikdienas darbu. Pastāstīja par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām saskarsmē ar klientu. Skolēni uzzināja kā un cik ilgā laikā var iemācīties cept kūkas, tortes un citus konditorejas izstrādājumus. Konditore iepazīstināja ar darba vidi, nepieciešamo fizisko sagatavotību, obligātajām veselības pārbaudēm, strādājot ēdināšanas jomā, kā arī darba apstākļiem un iespējamajām darba vietām.

Pasākuma laikā skolēni iepazinās ar konditora kā uzņēmēja darbu, uzzināja kā uzsākt uzņēmējdarbību.

Praktiskas darbošanās laikā skolēni uzzināja konditoram nepieciešamās rakstura īpašības, profesijas plusus un mīnusus, paši praktiski darbojās virtuvē. Viņi cepa smilšu mīklas cepumus, kārtainās mīklas kruasānus. Beigās visi kopā izveidoja pārsteigumu skolotājai – ezi, kuru pagatavoja no cepumiem un iebiezinātā piena.

Paldies Kristīnei Freimanei par interesanto nodarbību! Paldies  4. klašu skolēniem un klašu audzinātājām Agnesei Lambergai un Aigai Kriņģelei!

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 23. novembrī Lielvārdes pamatskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Kā pagatavot veselīgo našķi?’’ Pasākumu vadīja veselīga uztura speciāliste Agnese Nazareca. Tajā piedalījās 1.a un 1.b klases skolēni.

Karjeras pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolēni tika iepazīstināti ar veselīga uztura speciālista profesiju, tika noskaidrotas nepieciešamās prasmes un zināšanas saskarsmē ar klientu. Skolēni iepazinās ar speciālista personisko pieredzi un ceļu līdz profesijai.

Agnese Nazareca pastāstīja, ka darbs ar cilvēkiem nav viegls, jāmāk komunicēt ar dažādiem klientiem arī ar kolēģiem, jāmāk uzklausīt un pielāgoties. Skolēni uzzināja, ka strādājot medicīnas jomā mūsu valstī vēlams zināt vairākas valodas, to starpā arī krievu valodu.

Uztura speciāliste skolēniem ieteica jau pamatskolā pamatīgāk apgūt ķīmiju un bioloģiju, papētīt Latvijas medicīnu, jaunākos pētījumus, kas saistīti ar uzturu.

Nodarbības laikā skolēni attīstīja ekoloģisko domāšanu saistībā ar profesiju, veidoja priekšstatu par veselīgu uzturu. Praktiskas darbošanās laikā izgatavoja paši savu veselīgo un ekoloģisko gardumu, kā arī mācījās darboties ekonomiski.

Sākumskolas skolēni ar lielu interesi klausījās veselīga uztura speciālistes stāstījumā, uzdeva sev interesējošus jautājumus. No katras klases daži skolēni apsver domu nākotnē apgūt kādu medicīnas jomas profesiju.

Paldies Agnesei Nazarecai par interesantajām nodarbībām un garšīgajiem našķiem!

Paldies klases audzinātājām Andrai Alksnei un Ilzei Bērtulsonei par sadarbību!

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 9. novembrī Lielvārdes pamatskolas 8. klases skolēni devās uz Getliņi ECO, kur notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Profesiju daudzveidība vienā uzņēmumā’’. Ceļa izdevumi tika finansēti projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolēni tikās ar agronomu, energospeciālistu un vides speciālistu. Viņi uzzināja, ka agronoms plāno un lemj par platībām, kur un ko sēt, izvēlas augu mēslošanai un aizsardzībai lietojamo mēslojumu, pēta augu slimības, selekcionē jaunas šķirnes. Agronoms var strādāt zemnieku saimniecībās, selekcijas stacijās, pētniecības institūtos.  Vajadzīga augstākā izglītība laukkopībā, to var apgūt LLU. Lai strādātu par agronomu, jābūt lielam gribasspēkam, stratēģiskās plānošanas un vadības prasmēm.

Energospeciālists skolēniem pastāstīja par savu profesiju. Jāpārzina elektroenerģija un jāmāk praktiskajā dzīvē veidot efektīvus risinājumus elektroenerģijas patēriņam. Darbā ir neregulārs dienas ritms, ir iespējami pēkšņi izsaukumi. Darba laikā daudz jākustas, jābūt gatavam strādāt grūti aizsniedzamās vietās. Nepieciešama augstākā izglītība enerģētikā, kā arī, lai iegūtu labu darba vietu, ir jābūt darba pieredzei. Jau skolas laikā īpaša uzmanība jāpievērš fizikai, matemātikai, latviešu valodai, svešvalodai.

Vides speciālists skolēnus iepazīstināja ar savu profesiju. Vides  speciālists nodrošina iespējas lietderīgāk izmantot vides resursus un samazināt piesārņojumu, kas rodas dažādu procesu rezultātā. Strādā gan biroja telpās, gan uz lauka, iespējama saskare ar patogēniem mikroorganismiem, pat bīstamiem atkritumiem. Nepieciešama augstākā izglītība vides zinātnē.

Paldies Andai Zandbergai par viesmīlīgo uzņemšanu! Paldies 8. klases audzinātājai Ingai Blumfeldei!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa