Pašpārvalžu apmācības projekts

Lielvārdes novada pašvaldība ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu ir uzsākusi projekta “Skatāmies vienā virzienā!” īstenošanu. Projekta tiešā mērķa grupa ir darbā ar jaunatni iesaistītās personas, iestādes, organizācijas, biedrības, kā arī Lielvārdes novada skolu jaunieši, pašpārvalžu dalībnieki.

Projektu plānots īstenot no 01.10.2019. – 10.06.2020. Lielvārdes novadā – Lielvārdē, Lēdmanē, Jumpravā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenotas sekojošas galvenās aktivitātes – ilgtspējīgas darba grupas izveide, neformālās izglītības apmācību cikls skolu jauniešiem, organizēta radoša sadarbības aktivitāte, novada jauniešu viedokļu aptauja un darba grupas izstrādāts rīcības plāns.

Galvenie sasniedzamie projekta rezultāti – ilgtspējīga rīcības plāna izstrāde, iegūti kvalitatīvi un kvantitatīvi dati jauniešu viedokļu aptaujā, jaunieši un darba grupā iesaistītās personas ir ieguvušas dažādas kompetences caur “mācoties darot” prizmu, paaugstinājuši savu motivāciju un līdzdalību.

Projektā iegūtie rezultāti tiks izmantoti nākošās Lielvārdes novada Jaunatnes politikas attīstības programmas izstrādei.

Šajā skolēnu pašpārvalžu apmācības projektā mūsu skolu pārstāv pieci vecāko klašu skolēni.

Lielvārdes pamatskolas direktora vietniece Inga Blumfelde