Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Lielvārdes pamatskolas 9. klases skolēni devās uz Starptautisko izglītības izstādi ,,Skola 2020’’

Karjeras pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolēni iepazinās ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Kā arī  uzzināja visu par studiju kredītiem, vēroja prezentācijas,  piedalījās aktivitātēs un konkursos.

Izstādē piedalījās aptuveni140 dalībnieku no 10 valstīm, kas jauniešiem prezentēja vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus. Piedalījās gandrīz visas Latvijas valsts un privātās augstskolas, tādēļ šī bija lieliska iespēja topošajiem studentiem vienkopus satikt Liepājas, Ventspils, Rēzeknes, Valmieras, Daugavpils un Rīgas augstskolu mācībspēkus, studentus un aci pret aci noskaidrot visu interesējošo.
Izstādē piedalījās arī koledžas, tehnikumi, vidusskolas, mācību centri un nozares uzņēmumi.
Savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūras stendā varēja uzzināt vairāk par iespējām, ko piedāvā Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.

Visi 9. klases skolēni ir apmierināti ar braucienu uz izstādi ,,Skola 2020’’, ieguva informāciju par sev interesējošām skolām, piedalījās dažādās aktivitātēs.

Paldies 9. klases audzinātājai Ingai Blumfeldei un skolēniem par sadarbību!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  3. februārī Lielvārdes pamatskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Kā atrast savu dzīves aicinājumu un pareizāk izvēlēties savu nākotnes profesiju?’’

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbībā piedalījās Lielvārdes pamatskolas 8. klases 27 skolēni.

Nodarbība tika balstīta uz angļu psihologa Brajena Meina izdotās grāmatas un izveidotās programmas “Goal Mapping” (Mērķu plānošanas”)  metodikas, kas paredz, ka vispirms ir jāsagatavo savs prāts – jābūt atvērtam ar pozitīvu skatu uz dzīvi. Nodarbības laikā tika interaktīvi izrunāti piemēri, kad fokusējoties un konkrētu tēmu, cilvēks sāk saredzēt iespējas un sāk meklēt risinājumus.

Notika diskusija un mērķu plānošanas metodikas skaidrošana,  katrs skolēns individuāli strādāja pie savas mērķu kartes aizpildīšanas. Radošās sadaļas laikā, lektore izrunāja ar katru skolēnu individuālo plānu, palīdzēja labāk izplānot, ieteica idejas un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms.

Nodarbības laikā katrs skolēns sastādīja savu mērķu karti – ar detalizētu plānu kreisajā kartes pusē un radošo zīmējumu – vīziju – labajā kartes pusē.

Mērķu kartes palika pie katra skolēna, tās viņi varēs paši vēlāk papildināt.

Nodarbības beigās visiem bija skaidrāks   plāns, kā darboties tālāk un, kam pievērst vairāk uzmanību, lai sasniegtu savu nākotnes profesiju.

Lektore skolēniem deva dažus novēlējumus: Domā savas labākās domas! Izbaudi savas labākās sajūtas! Dari savus labākos darbus! Un dzīvo savu labāko dzīvi!

Paldies biedrības ,,Jauniešu akadēmija pacelt pasauli’’ projektu vadītājai Ligitai Millerei un 8. klases skolēniem par sadarbību!

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 21. janvārī  Lielvārdes pamatskolas  6. a un 6. b klase devās uz ražotni ,,SierŠtelle’’ Ogrē, kur notika nodarbība ,,Ražots pašu rokām’’.

Izdevumi par karjeras attīstības atbalsta pasākuma īstenošanu ražotnē ,, SierŠtelle’’ un izdevumi par sabiedriskā transporta biļetēm tika finansēti  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pārtikas tehnologs skolēnus iepazīstināja ar savu profesiju. Viņš organizē pārtikas ražošanu pēc noteikta plāna. Pārtikas  tehnologs gādā, lai tiktu ievērota tehnoloģijas secība un vajadzīgie ražošanas apstākļi visa tehnoloģiskā procesa garumā. Viņš  atbild par gatavā produkta kvalitāti. Pārtikas tehnologs regulāri izstrādā ražošanas tehnoloģisko programmu, lai noteiktu, kādi produkti ražotnei ikdienā jāražo pārdošanai. Rūpīgi tiek analizēts, kāda produkcija ir iecienīta pircēju vidū un dod ienākumus, bet kāda nes zaudējumus. Pārtikas tehnologs rūpējas par jaunu produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā. Viņš pārzina arī pārtikas produktu ražošanas iekārtas, to uzbūvi, darbību un iespējamās kļūmes.

Pārtikas tehnologs parādīja telpas, kur norit ražošanas process, un kabinetu, kurā veic dokumentācijas kārtošanu pie rakstāmgalda. Kopumā darba ritms ir saspringts. Pārtikas tehnologs strādā astoņu stundu darba dienu. Darbs var būt arī maiņās. Iespējams arī darbs ārpus darba laika (brīvdienās, svētku dienās).

Pārtikas tehnologs var strādāt visu veidu pārtikas ražošanas uzņēmumos, var dibināt savu privātuzņēmumu.

Skolēniem bija interesanti klausīties pārtikas tehnologa stāstījumā. Vēl labāk viņiem patika, kā tika parādīts siera ražošanas process. Dažiem skolēniem iepatikās darbs šajā ražotnē, viņi pat apsver domu nākotni saistīt ar pārtikas tehnologa darbu.

Paldies ražotnes ,,SierŠtelle ‘’ darbiniekiem par viesmīlību! Paldies klases audzinātājām Agitai Eriņai un Sandrai Pētersonei par sadarbību!

 Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 10. decembrī Lielvārdes pamatskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Ko dara programmētājs?’’. Pasākumā piedalījās 5. a un 5. b klases skolēni. Pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.”

Struktūrvienības zinātnes un tehnoloģiju muzejs ,,Kurzemes Democentrs’’ darbinieki novadīja interaktīvas nodarbības, kuru laikā skolēni guva priekšstatu par Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari, tās darbības virzieniem, attīstību un veiksmīgajiem praktiskajiem piemēriem Ventspilī. Aktivitātes laikā skolēni uzzināja ,kādas ir nākotnes mācību, studiju un karjeras izveides iespējas, izvēloties darboties IKT nozarē. Skolēni noskaidroja, kādām īpašībām, prasmēm un zināšanām jāpiemīt, lai veiksmīgi plānotu karjeru IKT jomā. Tika organizēta aktīva un izglītojoša spēle, kuras laikā skolēni iepazina interaktīvos eksponātus. Visu izglītojošo tehnoloģiju satura pamatā izmantots dabaszinātņu mācību priekšmetu saturs, tādējādi nodrošinot izglītības tehnoloģiju saikni ar mācību priekšmetu saturu skolās. Izglītojošā spēle attīsta mūsdienīga IKT profesionāļa prasmes, kuras nosaka arī ,, Skola 2030’’ pamatnostādnes – kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade, sadarbība, pašvadība mācīšanās un digitālā pratība. Skolēni ieguva jaunas IKT prasmes un zināšanas, kas palīdzēs sevis izzināšanai un IKT karjeras attīstības plānošanai nākotnē. Nodarbības beigās skolēni uzdeva dažādus jautājumus par IKT nozari.

Paldies Kurzemes Democentram par sadarbību un interesanto nodarbību!

 

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 29. novembrī Lielvārdes pamatskolas 3. un 4. klases skolēni devās uz vietējo uzņēmumu ,,Vaniļas debesis’’, kur notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Iepazīsim konditora profesiju’’. Pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Uzņēmumā skolēnus laipni sagaidīja tā vadītāja un konditore Ilze Stepiņa. Viņa skolēnus iepazīstināja ar savu darbu. Skolēni noskaidroja, ka uzņēmums darbojas nepilnu gadu. Tajā strādā divi darbinieki, kuriem jāprot viss – konditora, grāmatveža, apkopējas, vadītāja, lektora darbs. Ja ir savs bizness, tad var nopelnīt naudu, sagādāt citiem prieku, radoši darboties. Lai dibinātu savu uzņēmumu, tad ir jābūt čaklam, gudram, mērķtiecīgam, neatlaidīgam, jāpārzina valsts likumdošana. Uzņēmuma nākotnes plāni ir cept arvien garšīgākas kūkas un censties, lai nāk vairāk klientu.

Skolēni arī paši iemēģināja konditora darbu. Katrs izdekorēja, ar dažādu krāsu krēmiem, savu kēksiņu.

Paldies viesmīlīgajai konditorei Ilzei Stepiņai! Paldies 3., 4. klašu skolēniem un klases audzinātājām Rudītei Kažociņai un Andrai Sparānei par atsaucību!

                         

Pasākumu izvērtēja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa