Lielvārdes pamatskolas ārpusstundu plāns 2022./2023.m.g. I semestrī

Pasākumi:

o          Zinību diena

o          Koncerti

o          Sporta diena

o          Drošības un veselības dienas dienas

o          Dzejas mēnesis

o          Gadskārtu ieražu svētki

o          Ekskursijas, pārgājieni.

o          Skolotāju dienas pasākums.

o          Skolas apkārtnes un pilsētas parka sakopšanas talkas.

o          Skolotāju ekskursija

o          Skolēnu padomes organizētie pasākumi.

o          Pilsonības nedēļa – Lāčplēša diena. Valsts svētku svinīgais pasākums.

o          Erudīcijas konkursi

o          Izstādes

o          Rūķu darbnīca

o          Ziemassvētku koncerts.

o          Barikāžu aizstāvju atcere.

o          Projektu nedēļa.

o          Ēnu diena 2016

o          Karjeras nedēļa

o          Adaptācijas pasākums topošajiem pirmklasniekiem.

o          Mācību priekšmetu olimpiādes.

o          Mācību priekšmetu nedēļas

o          Mātes dienas koncerts

o          Pēdējais zvans

o          Mācību gada noslēguma līnija

o          9.klases izlaidums

o          Makulatūras un bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai”

Labdarība

Izglītojošas lekcijas