pamatskolaLielvārdes pamatskola (turpmāk – Skola) ir pašvaldības dibināta un Ogres novada pašvaldības pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde.

1984.gadā skola sāka darbu kā Lielvārdes 2.vidusskola ar krievu mācībvalodu.

1994. gadā Lielvārdes 2. vidusskolu pārveidoja par Lielvārdes pamatskolu, kurā mācības norisinājās latviešu un krievu valodās.

No 1995. gada skolu vada direktors Andis Pētersons.

2001. gadā tika realizēts skolas renovācijas projekts. Tika nosiltināta skolas ēka un veikta divslīpju jumta izbūve.

2001. gadā tika uzsākta piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana mācībām skolā.

No 2014. gada 1. septembra netiek realizēta mazākumtautību pamatizglītības programma.

No 2018.gada septembra skolā pirmsskolas izglītības programmu apgūst arī trīsgadīgi un četrgadīgi bērni renovētās un labiekārtotās telpās.

Lielvārdes pamatskola ir atvērta inovatīviem risinājumiem izglītībā, bet tā ir arī bagāta tradīcijām. Skola piedāvā dažādas interešu izglītības programmas un kvalitatīvus ārpus stundu pasākumus. Skolai ir sava simbolika – karogs.