Ar 2002.gadu ir uzsākta obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana mācībām skolā. Skola realizē:
  • Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111),
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
Bērniem ir iekārtotas atsevišķas telpas. Tās aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm, sanitārtehniku. Izveidota metodiskā bāze – izdales materiāli, spēles un rotaļlietas.
Mācību procesā ar spēles, rotaļas un attīstošas nodarbības palīdzību sagatavojam bērnus mācībām 1. klasē. Nodarbībās bērni iepazīstas ar dabu, literatūru un matemātiku. Attīsta runu, zīmē, aplicē, veido, konstruē, muzicē un sporto, mācās lasīt un rakstīt. Skolā mazulis attīsta saskarsmes iemaņas; spēju patstāvīgi izvēlēties nodarbošanos, iesaistīties rotaļās; ievēro higiēnas normas; apgūst pašapkalpošanās iemaņas. Mācās svinēt svētkus un interesanti pavadīt laiku.