1. ESF projekts 8.3.2.2/16/l/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

 

  1. ESF projekts SAM 8.3.5. „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Projekta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 

  1. ESF projekts SAM 8.3.1.1. „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija”

 

Projekta mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē