Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros20 decembrī Lielvārdes pamatskolas 3. klases skolēni devās uz kafejnīcu ,,Panna’’, kur notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Iepazīsim pavāra profesiju’’.

Pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Skolēni apmeklēja ēdināšanas uzņēmumu un vēroja pavāra darbu. Skolēni uzzināja, ka šim uzņēmumam jau ir 10 gadi. Kafejnīcā strādā 14 darbinieki, vienā maiņā – 7 cilvēki. Vidēji dienā darbinieki apkalpo 250 cilvēkus. Skolēni noskaidroja, ka pavāram ir smags darbs strādājot virtuvē, karstumā, stāvot kājās, ka jābūt ātram darba tempam, ir jāpārvieto smagumi- katli un paplātes ar ēdieniem un sagatavēm.

Tika noskaidrots, ka pavāri var strādāt lielveikalos, bāros, skolās, slimnīcās un citās iestādēs, kā arī pildīt individuālus pasūtījumus.

Pavāre izstāstīja par izglītības iespējām, ka var mācīties arodizglītības programmu pēc 9. un 12. klases. Profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos. Taču labākais risinājums ir apgūt pārtikas tehnologa profesiju LLU, tad cilvēks iegūst lielākas darba iespējas visdažādākajos uzņēmumos.

Praktiskas darbošanās laikā skolēni paši piedalījās ēdiena tapšanas procesā, viņi pavāres vadībā gatavoja kartupeļu lazanju. Lai ēdiens būtu garšīgs, tas jāgatavo ar mīlestību. Ļoti čakli strādāja zēni, viņi grieza gan kartupeļus, gan dārzeņus, gan gatavoja mērci. Zēnus interesēja arī, ko dara citi pavāra palīgi. Protams, visi nogaršoja savu gatavoto lazanju.

Paldies ēdināšanas uzņēmuma kolektīvam par viesmīlīgo uzņemšanu! Paldies 3.klases audzinātājai Andrai Sparānei! Liels paldies skolēnu vecākiem par sadarbību!

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 16. maijā Lielvārdes pamatskolas 3.a un 3. b klases skolēni apmeklēja SIA ,,Saldus maiznieks’’ un SIA Meduspils, kur notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Iepazīsti pārtikas produktu ražošanas nozari’’

Karjeras pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolēni iepazinās ar profesijām, kuras strādā SIA ,,Saldus maiznieks’’. Viena no profesijām – maiznieks, kurš nodrošina maizes izstrādājumu ražošanas tehnoloģisko procesu, sagatavo izejvielas darbam, atjauno rudzu ieraugus un mīklu, veic ražošanas dokumentācijas uzskaiti un izstrādājumu kalkulāciju; noformē izejvielu pieņemšanas un gatavās produkcijas realizācijas dokumentus.

Ceptuvē skolēniem bija iespēja redzēt, kā strādā maiznieks, pašiem izveidot un izcept savu maizes kukulīti.

Savukārt, SIA Meduspils īpašnieks Jānis Vainovskis pastāstīja par savu profesiju.  Viņš ir biškopis jeb dravnieks ,kurš rūpējas par bišu saimēm, nodrošina tām barību un ievāc bišu produktus, darbā lieto stropa ratiņus vai automašīnu bišu stropu pārvietošanai, kaltiņu rāmīšu un stropu tīrīšanai, dūmkannu, aizsargtērpu ar speciālu tīkliņcepuri, medus spiedi un vaska kausējamo katlu.

Biškopja izglītību var iegūt profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Mācību ilgums – 4 gadi. Lai strādātu par biškopi, vēlama praktiska pieredze bišu kopšanā; to var iegūt, strādājot praksē pie pieredzējuša biškopja.

Ja vēlas kļūt par biškopi, jāmācās atšķirt ziedaugus, izprast dabas ritmus. Biškopim jāspēj saglabāt mieru jebkurā situācijā, jo bites jūt satraukumu un mēdz reaģēt agresīvi.

Skolēni ietērpās speciālos aizsargtērpos un gāja pie bitēm. Tur viņi paši izmēģināja, kā bites rāpo pa seju, turēja rokās medus rāmīti ar bitēm, nodegustēja dažādus bišu produktus.

Paldies Kristīnei Kriņģelei par interesanto stāstījumu un meistarklasi maiznīcā! Paldies biteniekam Jānim Vainovskim par izglītojošo nodarbību pie bitēm!

Paldies klases audzinātājām Andai Bariņai un Aigai Kriņģelei!

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 21. maijā Lielvārdes pamatskolā 1.,2.,3a un 3.b klasei notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ,,Izpratnes veidošana par profesijas izvēli’’. Nodarbības vadīja karjeras konsultants, personīgās izaugsmes trenere Jolanta Priede.

Karjeras pasākums tika finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Katrs skolēns piedalījās dažādu profesiju ģenerēšanā, balstoties uz attēliem, kuros attēlots animācijas filmas varonis, darbinot savu asociatīvo domāšanu. Visas uzskaitītās profesijas tika piefiksētas tālākai apstrādei. Uzģenerēto profesiju daudzums bija atkarīgs tikai un vienīgi no skolēniem.

Katrs skolēns iesaistījās animācijas filmas varoņa spēju, prasmju, zināšanu un rakstura uzskaitījuma un apraksta veidošanā.

Visi kopā veica analīzi, salīdzinot iegūtās spējas, prasmes, zināšanas ar uzģenerētajām profesijām un to piemērotību.

Skolēni kopīgi vienojās par profesijām, kas nav piemērotas, lai pa vienam attēlus ņemtu nost. Ja nespēja vienoties, notika balsošana.

Rezultātā tiks atstāti 2 attēli, kuros ir iekļautas profesijas, kas ir vispiemērotākās tēlam.

Notika diskusija par to, kāpēc vispār nepieciešams strādāt, kur un kā tēls tērēs nopelnīto naudu.

Notika padziļināta analīze par atstāto profesiju plusiem un mīnusiem.

Skolēni balsoja par to profesiju, kuru uzskata vispiemērotāko tēlam.

Tika skaidrots par lēmuma pieņemšanas procesu un to, ka jāpieņem lēmums ir pašiem, nevis jāļauj to izdarīt citiem savā vietā.

Katrs skolēns sniedza atgriezenisko saiti, atbildot uz jautājumu: ,,Ko es sapratu no šīs nodarbības?’’

Paldies karjeras konsultantei Jolantai Priedei par interesantajām nodarbībām!

Paldies klases audzinātājām par sadarbību!

Pasākumus izvērtēja un informāciju sagatavoja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa.