Lielvārdes pamatskolā realizē:

  • Pamatizglītības programmu (kods 21011111),
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)