Pasākumā “Award dalībnieki – var!” pasniegti starptautiski apbalvojumi

 2019. gada 29.novembrī VEF Kultūras pilī notika Valsts izglītības satura centra organizētais Latvijas valsts simtgades pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” pasākums “Award dalībnieki – var!”. Tā ietvaros 103 jaunieši no 22 dažādām Latvijas “Award” vienībām saņēma Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu. 

Svinīgajā pasākumā ar saviem priekšnesumiem priecēja jaunieši no Auces, Carnikavas un Lejasciema. Auces vidusskolas “Award” vienības sudraba līmeņa dalībnieces Annija Brahmane, kura spēlēja klavieres, un Tāla Šulgina, kura spēlēja čellu, todien kopā kāpa uz skatuves, lai pārējiem parādītu individuālās programmas “Award” ietvaros sasniegto prasmju jomas rezultātu. Abas jaunietes attiecīgo mūzikas instrumentu spēli izlēma apgūt tieši pateicoties programmai “Award”. Rūdolfs Logins – Carnikavas pamatskolas “Award” vienības dalībnieks – deklamēja dzejoli japāņu valodā. Šīs valodas apguve bija viņa individuālais izaicinājums, ar kuru viņš 2019.gada februārī izvēlējās saistīt vienu no saviem bronzas līmeņa mērķiem. Vokāli instrumentālās grupas no Lejasciema “Deep silence” izpildījumā pasākuma dalībnieki un viesi klausījās dziesmas “Medus pods”, “Riptide” un “Viss var mainīties”.

Lai saņemtu bronzas vai sudraba Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu, katrs jaunietis – “Award” dalībnieks -, ievērojot starptautiskās prasības, bija sasniedzis četrus, paša izvirzītos mērķus, pa vienam katrā no programmas “Award” jomām – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes un piedzīvojumu ceļojums. Zelta apbalvojuma iegūšanai papildu četru pamatjomu mērķiem bija jāiesaistās kāda projekta īstenošanā. Foto izstāde “Award dalībnieku stāstu fragmenti”, ko pavadīja neformālas sarunas, atklāja to, ko īsti apbalvojumu ieguvēji ir darījuši savā un Latvijas labā.

Šogad 64 bronzas, 33 sudraba un 6 zelta līmeņa Edinburgas hercoga starptautiskos apbalvojumus saņēma “Award” dalībnieki no Aknīstes Bērnu un jauniešu centra, Aknīstes vidusskolas, Auces vidusskolas, Carnikavas pamatskolas, biedrības “DUEsport”, biedrības “Suitu kultūras mantojums”, Bikstu pamatskolas, Dobeles jaunatnes un veselības iniciatīvu centra, Mežinieku pamatskolas, Daugavpils 11.pamatskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra, Lielvārdes pamatskolas, Priežmalas pamatskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Verēmu pamatskolas, Rīgas Ostvalda vidusskolas, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Taurupes pamatskolas, Ulbrokas vidusskolas un Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice”.

Valsts izglītības satura centra pateicības rakstu par sniegto atbalstu “Award” dalībniekiem, kuri todien saņēma apbalvojumus, līdz ar ielūgumiem uz Latvijas Nacionālā teātra, Latvijas Nacionālās operas un baleta un Dailes teātra izrādēm saņēma visi attiecīgo vienību “Award” vadītāji. Sarkanās “Award” vadītāju nozīmītes saņēma tie vadītāji no Balviem, Rīgas, Madlienas, Dobeles un Priežmalas, kuri pēc veiksmīgas “Award” jauno vadītāju kursu 16 stundu programmas apguves šogad ir uzsākuši aktīvās gaitas. Zaļās – “Award” piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju – nozīmītes saņēma tie, kuri bija praktiski palīdzējuši jauniešiem sagatavoties piedzīvojumu ceļojumam, doties tajā un izvērtēt gūto pieredzi.

Īpašu pateicības zīmi “Award Latvia piecgades cilvēks”” saņēma piecas “Award” vadītājas, kuras no 2014.gada aktīvi iepazīstina jauniešus ar “Award” un palīdz viņiem veidot un pildīt individuālās programmas: Inga Blumfelde (Lielvārdes pamatskola), Ilze Poriķe (biedrība “Suitu kultūras mantojums”), Evija Ķiķēna (Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs), Laila Dambe (Dobeles 1.vidusskola un Annenieku pamatskola), Daina Jakobsone (Rīgas Ostvalda vidusskola).

         “Award Latvia” nacionālā patronese Vaira Vīķe-Freiberga pasākuma dalībniekus uzrunāja ar video starpniecību: “Sirsnīgi sveicieni un apsveikumi visiem tiem jauniešiem, kas ir centušies, strādājuši, pulējušies un savus mērķus sasnieguši! Tāpat vēlos pateikties visiem vecākiem un ģimenēm, kas savus jauniešus atbalstījuši viņu centienos, kas ir palīdzējuši viņiem izprast un izveidot savus nākotnes sapņus. Un visvairāk par visu – paldies vadītājiem un jomu speciālistiem, tiem, kas ar savām īpašajām zināšanām katram jaunietim tieši viņam un viņa mērķus ir palīdzējuši sasniegt!

Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu pasniedza un apsveikuma runas teica Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore, Award Latvia nacionālā direktore Agra Bērziņa un Lielbritānijas vēstnieka vietniece Ruth Rajavejjabhisal. Teju zilus brīnumus uz skatuve demonstrēja Aldis Kalniņš, bet muzikālu pārsteigumu sarūpēja grupa “Trainsleiteris”.

        “Award Latvia” nacionālā direktore Agra Bērziņa: “Tikai katrs mērķa sasniedzējs zina, cik tas bija grūti vai vienkārši, vai to varēja paveikt ātriem soļiem vai vajadzēja lēnām un pakāpeniski virzīties. To, kā jums veicās ar savu mērķu sasniegšanu, vislabāk zina arī jūsu vadītāji, skolotāji un konsultanti, kuri palīdzēja jums atrast, izvirzīt savus mērķus un palīdzēja, parādot virzienu, kā to izdarīt, un noteikti jūs stingri, stingri uzmundrināja. [..]Es ļoti ceru, ka jūs visi 103 “Award” jaunieši, šodien saņemot savas nozīmītes un sertifikātus, jutīsieties gandarīti. Jūsu sasniegums ir viens solis jūsu nākamības ceļā, jūsu darba ceļā, jūsu dzīves ceļā un noteikti šie soļi nevarēs tikt aizmirsti.

Svētki ir arī mums – Valsts izglītības satura centram -, ka mēs Latvijā varam lepoties ar jums visiem un jūsu veikumu. Varam lepoties un parādīt visai lielajai un starptautiskajai “Award” saimei, ka Latvijā “Award” kustība darbojas un ļoti daudzos jauniešos ir liels gribasspēks sasniegt savus mērķus.”

***

“The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia” īsteno Valsts izglītības satura centra licencētie jauniešu centri, biedrības un izglītības iestādes. Ikvienam jaunietim (vecumā no 14 – 24 gadiem), kurš vēlas iegūt “The Duke of Edinburgh’s International Award” (Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu), ar “Award” vadītāja atbalstu ir jāizveido individuāla izaugsmes programma, kuru veido četras jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes un piedzīvojumu ceļojums -, bet zelta līmenī papildus četrām pamatjomām ir jāizstrādā un jārealizē projekts. Bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu saņem tie jaunieši – “Award” dalībnieki, kuri, ievērojot starptautiskās prasības, ir sasnieguši visus pašu izvirzītos mērķus. Lai, piemēram, jauniešu centra darbinieks, nevalstiskās organizācijas pilngadīgais biedrs, karjeras konsultants, skolotājs, sociālais pedagogs utml varētu kļūt par “Award” vadītāju, viņam sekmīgi jāapgūst Valsts izglītības satura centra organizēto kursu “The Duke of Edinburgh’s International Award – iespēja jauniešu izaugsmei” 16 stundu programma.

 

Informāciju sagatavoja: Katrīna Sprudzāne

Valsts izglītības satura centra vecākā referente