Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padomes dalība iniciatīvā “Kontakts”

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Iniciatīva “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas
2023.-2025. gadam ietvaros 22.02.2023. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts
izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu
īstenošanai”.

 

Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padomes dalība iniciatīvā “Kontakts”

Otrā projekta aktivitāte notika mūsu skolā, 3.oktobrī, pasākumā “Izaugsme”.
izaugsmes treneres Ligitas Milleres vadībā Skolēnu padomes dalībnieki pārrunāja,
analizēja, pētīja visu par saliedēšanās procesu. Skolēni attīstīja sadarbības un
plānošanas prasmes, saliedējās kā komanda,apguva dažādas neformālās izglītības
metodes, kas ļauj labāk izprast pašpārvaldes stiprās un vājās puses, lai pēc tām tās
pielietotu tālākā pāspārvaldes darbā.

 

Lielvārdes pamatskolas
Skolēnu padomes koordinatore Inga Blumfelde
03.10..2023

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi
stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas projektu konkursā izglītības iestādi
varēja pārstāvēt pašvaldība, biedrība vai nodibinājumus, iesniedzot projekta pieteikumu un tajā
iekļaujot vienas vai vairāku izglītības iestāžu iniciatīvas.