Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padomes dalība iniciatīvā “Kontakts”

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Iniciatīva “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas
2023.-2025. gadam ietvaros 22.02.2023. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts
izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu
īstenošanai”. 

 Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padomes dalība iniciatīvā “Kontakts”

Trešā projekta aktivitāte mūsu skolā notika, 11.oktobrī, pasākumā “Rudens vakars”,
kur bija aicināti 4.-9.klašu skolēni. Vakara sākumā jaunāko klašu skolēni tika
iepazīstināti ar Skolēnu padomes darbu. Vēlāk ieradās vakara viesi, kuri klātesošos
iesaistīja dažādās muzikālās aktivitātēs, kas saliedēja gan klases individuāli, gan
visas kopā. Šajā vakarā jaunieši varēja sadraudzēties dziedot un dejojot. Skolēnu
padomes dalībnieki čakli darbojās, lai sagatavotu vakara afišu, dekorācijas. Skolēni
izcili pildīja arī dīdžeju un gaismotāju pienākumus. Lai aktīvākajiem Skolēnu
padomes dalībniekiem veicas arī nākamo projektu realizēšanā!

Lielvārdes pamatskolas
Skolēnu padomes koordinatore Inga Blumfelde
11.10.2023

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi
stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas projektu konkursā izglītības iestādi
varēja pārstāvēt pašvaldība, biedrība vai nodibinājumus, iesniedzot projekta pieteikumu un tajā
iekļaujot vienas vai vairāku izglītības iestāžu iniciatīvas.