Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padomes dalība iniciatīvā “Kontakts”

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Iniciatīva “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas
2023.-2025. gadam ietvaros 22.02.2023. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts
izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu
īstenošanai”.

Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padomes dalība iniciatīvā “Kontakts”

Projekta ietvaros, 17.oktobrī pie mums skolā ciemojās Birzgales skolēnu
pašpārvaldes komanda un skolotāja koordinarore. Mūsu Skolēnu padomes
pārstāvji ciemiņiem pastāstīja, kā darbojamies, kā mums veicas projekta realizācijā.
Birzgales skolēniem bija interesanti uzzināt mūsu skolas pašpārvaldes veikumu, kā
plānojam, kā organizējam pasākumus un citas aktivitātes. Ceram uz turpmāku
sadarbību!

Lielvārdes pamatskolas
Skolēnu padomes koordinatore Inga Blumfelde
17.10.2023

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi
stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas projektu konkursā izglītības iestādi
varēja pārstāvēt pašvaldība, biedrība vai nodibinājumus, iesniedzot projekta pieteikumu un tajā
iekļaujot vienas vai vairāku izglītības iestāžu iniciatīvas.