Joku diena – 1.aprīlī

1.aprīlī Rīgas Latviešu biedrībā notika stāstnieku konkursa Anekdošu virpuļa fināls. Konkursa finālā šogad piedalījās 50 labākie jaunie jokotāji no visas Latvijas.

Pasākuma mērķis ir tradicionālās stāstīšanas individuālo prasmju un iemaņu apgūšana, pārmantošana un attīstība dialogā ar tradīciju.

Konkursu vērtēja eksperti, kuru pašu devums stāstniecības tradīciju apzināšanā un pārmantošanā ir nozīmīgs Latvijas kultūras kopainā: Guntis Pakalns, Inguna Radziņa, Dāvis Suharevskis, Iveta Irbe un Andrejs Svilāns.

Klausītāji izbaudīja 544 anekdotes.

 

Konkursā piedalījās Lielvārdes pamatskolas skolēni un ieguva labus titulus.

Līna Tūtāne (3.b klase, sk. Ilze Bērtulsone) – Ekselentā smīdinātāja, I pakāpes diploms,

Leo Tūtāns (7.a klase, sk. Iveta Bite) – Dižais smīdinātājs, I pakāpes diploms.

 Sirsnīgs paldies Līnai un Leo, pedagogiem un vecākiem, vecmāmiņai, kas atbalstīja un kopā bija šogad 2. Lieldienās!

Folkloras pulciņa “Avotiņš” vadītāja Iveta Bite