Lielvārdes pamatskolas skolotāju aktivitātes pavasara brīvlaikā

Kamēr skolēni brīvlaikā atpūtās, skolotāji cītīgi mācījās. Semināri, konferences, profesionālās kompetences pilnveides kursi…..un vēl, un vēl.

Pirmdien skolotāji apmeklēja semināru “Izmaiņas vērtēšanas kārtībā un summatīvo pārbaudes darbu veidošanā” Ogrē un gatavojās otrdienas nodarbībai ar topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.

Otrdien Ķegumā skolotāji piedalījās DATORIUM organizētā Code Week skolotāju konferencē  “Mākslīgā intelekta rīki – skolotāju jaunie palīgi mūsdienīgā izglītības procesā”. Šajā dienā Lielvārdes pamatskolā uz nodarbību ieradās topošie pirmklasnieki un sākumskolas skolotājas viņus iepazīstināja ar mācību norisi skolā.

Trešdien Ogrē notika seminārs “Par digitālo karšu veidošanas rīku Arcgis.com”, kurā piedalījās ģeogrāfijas skolotāji. Lielvārdes pamatskolā šajā dienā visas dienas garumā 15 pedagogi piedalījās “Pirmās palīdzības kursos”, lai zinātu kā rīkoties dažādās situācijās, kad jāglābj kāda dzīvība. Vēl trešdien tiešsaistē notika kursi par medijpratību un informācijas meklēšanu LNB datubāzēs, kuros piedalījās mūsu skolas bibliotekāre.

Ceturtdien Ogrē notika seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem par centralizētajiem eksāmeniem, to norisi.

Piektdien matemātikas skolotāji tiešsaistē piedalījās seminārā par Centralizēto eksāmenu vērtēšanas aktualitātēm, noteikumiem un kārtību.

Kopumā pavadīta viena ļoti darbīga un jaunām zināšanām bagāta nedēļa.

Informāciju sagatavoja skolas sociālais pedagogs I.Kaniņa