2024.gada 20. martā A. Pumpura Lielvārdes muzejā notika Piedaugavas novada stāstnieku konkurss “Anekdošu virpulis”. Uz konkursu bija ieradušies skolēni no Lielvārdes pamatskolas, E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Birzgales pamatskolas, Ikšķiles vidusskolas, Aizkraukles novada vidusskolas, A. Upīša Skrīveru vidusskolas, Jaunjelgavas vidusskolas.           StāstniekuUzzināt vairāk

Kamēr skolēni brīvlaikā atpūtās, skolotāji cītīgi mācījās. Semināri, konferences, profesionālās kompetences pilnveides kursi…..un vēl, un vēl. Pirmdien skolotāji apmeklēja semināru “Izmaiņas vērtēšanas kārtībā un summatīvo pārbaudes darbu veidošanā” Ogrē un gatavojās otrdienas nodarbībai ar topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Otrdien Ķegumā skolotāji piedalījās DATORIUM organizētā Code Week skolotāju konferencē  “MākslīgāUzzināt vairāk

Š. g. 8. martā 5. a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ilzi un Intara mammu Ingu devās mācību ekskursijā uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, kur viņus sagaidīja muzejpedagoģe Ilze. Skolēni uzzināja, kā mācījās zemnieku bērni 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā, iepazina dažādus priekšmetus, kas raksturoja skolu pirmsUzzināt vairāk

2024.gada 7. martā notika Ogres Centrālajā bibliotēkā Ogres novada skolēnu skatuves runas konkurss. Uz konkursu bija ieradušies 44 dalībnieki 1. – 12. klasei. Lielvārdes pamatskolu pārstāvēja 4 skolēni, kas ieguva šādus rezultātus: Aleksandra Vanaga (2.b klase, sk. Aiga Kriņģele, 46 punkti) – Augstākā pakāpe (izvirzīta uz 2.kārtu), Teodors Mesters (5.bUzzināt vairāk

Š. g. 8. martā 7. a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ivetu, ar Luīzes mammu Gitu un Artūra tēti Artūru devās mācību ekskursijā uz Ogres Centrālo bibliotēku, kur viņus sagaidīja Jauniešu lasītavas bibliotekāres Lolita un Eva. Jauniešu lasītavā notika nodarbība “Personības literatūrā”. Skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi: jānosauc zināmieUzzināt vairāk