Piedaugavas novadu stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” notika Aizkraukles novada Pļaviņu vidusskolā š.g. 24.novembrī. Uz konkursu bija ieradušies stāstnieki no Aizkraukles novada vidusskolas, Pļaviņu vidusskolas, I. Gaiša Kokneses vidusskolas, Skrīveru vidusskolas, Birzgales pamatskolas, Lēdmanes pamatskolas, Ogres centra pamatskolas, E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas, Jumpravas pamatskolas, Ķeguma vidusskolas. Pavisam kopāUzzināt vairāk

Lielvārdes pamatskolā oktobrī notika lasīšanas akcija ”Pieķerts lasot!” Pavisam akcijā piedalījās 40 skolēni, kuri starpbrīžos tika pieķerti, lasot kādu daiļliteratūras grāmatu. Visčaklākie lasītāji bija Leo Tūtāns (7.a), Eva Babre (9.a), Everita Eizenberga (9.a). Novembrī skolā notika krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 8. – 9. klašu skolēniem. Starp 8. klases skolēniem 1.vietuUzzināt vairāk

No 16.-20.oktobrim Lielvārdes pamatskolā notika Karjeras nedēļa ‘’Tavs prasmju portfelis’’. Skolēnus apciemoja gan vecāki, gan skolas absolventi, kuri iepazīstināja ar savām profesijām, saviem vaļaspriekiem. 9.klases  pildīja karjeras izvēles testus ‘’Vērtību svērtuve’’, ‘’Spēju detektori’’ un ‘’Karjeras iespēju diagnostika’’. 7.a un 9.a klase tikās ar absolventi Ievu Biti, kura iepazīstināja ar savuUzzināt vairāk

2023.gada 18.oktobrī 6.b klase devās mācību ekskursijā uz Ogri. Ogres Vēstures un mākslas muzejā gida pavadībā skolēni aplūkoja pastāvīgo ekspozīciju “Pietura Ogre”. Bija interesanti izzināt Ogres pilsētas vēsturi un attīstību. Paldies bibliotēkas darbiniecēm par iespēju uzzināt daudz interesantu faktu par ēkas tapšanu, daudzfunkcionalitāti, energoefektivitāti, par viedo apgaismojuma vadību un plašajām,Uzzināt vairāk

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”. Iniciatīva “Kontakts” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 22.02.2023. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”. Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padomes dalība iniciatīvā “Kontakts”Uzzināt vairāk

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”. Iniciatīva “Kontakts” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 22.02.2023. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.   Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padomes dalība iniciatīvā “Kontakts”Uzzināt vairāk

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”. Iniciatīva “Kontakts” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 22.02.2023. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.   Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padomes dalība iniciatīvāUzzināt vairāk

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.   Iniciatīva “Kontakts” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 22.02.2023. izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”. Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padomes dalība inicitīvāUzzināt vairāk

22.septembrī programmas Latvijas skolas soma ietvaros Lielvārdes pamatskolas skolēni iepazina mūziku, kas veltīta dzejnieka Imanta Ziedoņa 90 gadu jubilejai. Koncertlekcijā skolēni iepazina I.Ziedoņa daiļradi, dzirdēja viņa dzeju, pārdomāja atziņas, ielūkojās dzejnieka biogrāfijā un viņa sabiedriskās dzīves aktivitātēs. Skolēni tika aicināti domāt par mūziku, dzeju un par laikmetu, kad dziesmas tapušas,Uzzināt vairāk