Skanēt skan, vizēt viz

23.februārī Lēdurgas kultūras namā notika Piedaugavas un Vidzemes Piejūras bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate, kas ir daļa no Pulkā eimu, pulkā teku (PEPT) nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programmas.

Uz pasākumu bija ieradušies 12 kolektīvi – 8 Piedaugavas novada kopas un pulciņi, 4 Vidzemes Piejūras kopas. Katram kolektīvam bija jāparāda 7 minūšu programma.

Skolēni ne tikai dziedāja un dejoja, bet arī varēja piedalīties dažādās nodarbībās – darboties pie Lēdurgas audējām, rudzu pīrāgu darbnīcā, sūreņu svilpju darbnīcā.

Folkloras pulciņš “Avotiņš” un ansamblis “Taurenīši” skatē ieguva II pakāpes diplomu.

Pulciņi gatavosies Latvijas mēroga sarīkojumam ”Pulkā eimu, pulkā teku”, kas notiks 18. un 19. maijā jau 40. reizi, šoreiz tas būs Zasā.

Paldies bērniem par izturību un godprātīgu attieksmi! Paldies vecākiem par atbalstu!

Skolotājas Iveta Bite  un Inga Blumfelde