Anekdošu virpulis 2023 Lielvārdē

Piedaugavas novada stāstnieku konkurss “Anekdošu virpulis 2023” notika 2023.gada 8.martā A. Pumpura Lielvārdes muzejā. Konkursā piedalījās 26 anekdošu runātāji, kuru uzdevums bija sasmīdināt publiku, skaidri un saprotami izstāstīt anekdoti, prast veidot dialogu ar publiku. Pavisam skolēni izstāstīja 304 anekdotes. No Lielvārdes pamatskolas piedalījās 7 skolēni.

Vērtēšanas komisija katram dalībniekam piešķīra diplomu un titulu:

II pakāpes diplomu un Lielā/ās smīdinātāja/s titulu saņēma

Amēlija Jankovska Lielvārdes pamatskola (sk. Aiga Kriņģele),

Emīls Simaško Lielvārdes pamatskola (sk. Iveta Bite),

Amanda Jankovska Lielvārdes pamatskola (sk. Iveta Bite).

Amēlija Jankovska, 1.b klase
Emīls Simaško un Amanda Jankovska, 6.a klase

I pakāpes diplomu un Dižā/ās smīdinātāja/as titulu saņēma, iespēju piedalīties finālā Rīgā

Amanda Vaivode Lielvārdes pamatskola (sk. Ilze Bērtulsone),

Adele Miločkina Lielvārdes pamatskola (sk. Ilze Bērtulsone),

Amēlija Šulce Lielvārdes pamatskola (sk. Aiga Kriņģele),

Emija Kalmane Lielvārdes pamatskola (sk. Aiga Kriņģele).

Paldies skolotājiem par darbu skolēnu sagatavošanā, atbalstu un līdzjušanu! Paldies vecākiem par atbalstu, sapratni!

Lielvārdes pamatskolas skolotāja, folkloras pulciņa “Avotiņš” vadītāja Iveta Bite