Pulkā eimu, pulkā teku

20. – 21. maijā Cesvainē satikās 71 bērnu un jauniešu folkloras kopa no visas Latvijas – kopskaitā vairāk nekā 1000 dalībnieku, to vidū bija arī Lielvārdes pamatskolas pulciņi – “Avotiņš” un “Taurenīši”.

Festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku” notika jau 39. reizi – katru gadu citā Latvijas kultūrvēsturiskajā novadā. Ik gadu tas veltīts tēmai, kuru dalībnieki pēta vietējo tradīciju kontekstā.2023. gada tēma bija “Amati, amatnieku meistarstiķi un niķi”.

Skolēni kopā ar skolotājām un mammām izstaigāja gudrības taku, piedalījās festivāla atklāšanas koncertā, dancoja dančus, cik vien bija spēka, piedalījāmies svētku gājienā, uzstājāmies Novadu koncertā un Rotaļu sarīkojumā. Noslēgumā klausījāmies grupas “Auļi” koncertu, kas bija kā enerģijas bumba saules nogurdinātajiem PEPT dalībniekiem.

Paldies bērniem par izturību, pacietību, paklausīgumu! Sirsnīgs paldies par milzīgo atbalstu un palīdzību Amēlijas un Amandas mammai, Justīnes mammai! Paldies visiem vecākiem par līdzi jušanu, atbalstu! Paldies ansambļa “Taurenīši” vadītājai Ingai par sadarbību un kopā būšanu!

Folkloras pulciņa “Avotiņš” skolotāja Iveta Bite