20. – 21. maijā Cesvainē satikās 71 bērnu un jauniešu folkloras kopa no visas Latvijas – kopskaitā vairāk nekā 1000 dalībnieku, to vidū bija arī Lielvārdes pamatskolas pulciņi – “Avotiņš” un “Taurenīši”. Festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku” notika jau 39. reizi – katru gadu citā Latvijas kultūrvēsturiskajā novadā. Ik gaduUzzināt vairāk