Citādā diena Lielvārdes pamatskolā

Citādā diena Lielvārdes pamatskolā

Konkurss ,,Krāsas mūsu uzturā’’

2021./2022.m.g.

30.maijā Lielvārdes pamatskolā notika Citādā diena, kuras ietvaros norisinājās konkurss ,,Krāsas mūsu uzturā’’ . Piedalījās 4.-8.klases.

8.b klase palīdzēja vadīt šo pasākumu, piedalījās 9 grupas. Katra grupa izlozēja jau iepriekš savu krāsu. Konkurss notika pa 9 stacijām:

1)mājturības kabinetā gatavoja veselīgos salātus, uzkodas, dzērienus,

2)vizuālās mākslas kabinetā – locīja salvetes un veidojas galda kartes,

3)Fizikas kabinetā – gatavojās prezentācijai, izdomāja nosaukumu,

4)bioloģijas kabinetā – līmēja veselīga uztura kolāžu,

5)krievu valodas kabinetā – rakstīja dārzeņus, augļus, ogas uz noteiktu alfabēta burtu,

6)aktu zālē – klāja galdu , kur dominēja konkrētā krāsa,

7)ķīmijas kabinetā – garšoja, ostīja, taustīja,

8)latviešu valodas kabinetā – skatījās filmu par veselīgu dzīves veidu,

9)angļu valodas kabinetā tulkoja sava ēdiena recepti angļu valodā,

Pēc pusdienām zālē katra grupa prezentēja savu veikumu, iepazīstināja citus ar savu krāsu, savu ēdienu, galda klājumu.

Nākamajā mācību gadā var organizēt kaut ko līdzīgu, skolēniem patika darboties kopā grupā.

Materiālu sagatavoja skolotāja Inta Lipiņa