Latvijas skolas soma

        Šī mācību gada 1.oktobrī 4.klase devās ekskursijā uz Ogres Vēstures un mākslas muzeju. Skolēni aplūkoja muzeju, kur tiek glabātas un izstādītas senās lietas, izzināja kā cilvēki dzīvoja senatnē, kā mūsdienās, kāda pilsēta Ogre bija kādreiz un ir tagad.
       Sociālo zinību un vēsture skolotāja, 4.a klases audzinātāja Ilze Veidemane-Kalniņa stāsta: “Priecājamies par iespēju apmeklēt Ogres Vēstures un mākslas muzeju, lai praktiski piedzīvotu vēsturi un iesaistītos radošās nodarbībās par tēmu, ko tieši tagad aplūkojam mācību procesā. Stundās pārrunājām, kas ir muzejs, kāds ir muzeja mērķis, kāpēc tas ir svarīgs, ko tur var uzzināt, tā pat arī runājām tēmas ietvaros, kā mēs varam noskaidrot kā cilvēki dzīvoja pagātnē – aplūkojot lietiskos vēstures avotus, kas glabājas muzejā. Skolēniem ļoti patika. Jauki, ka bija radošā darbnīca, kur bērni varēja praktiski izgatavot Ogres vasarnīcas. Ja aplūkojot muzeja ekspozīciju un klausoties gida stāstījumu, bērniem bija grūti noturēt uzmanību, tad tiklīdz sākās iespēja darboties un iesaistīties pašiem, tā visi bērni iegrima darāmajā un aizmirsa par pārējo.  Izgatavotās Ogres vasarnīcas varēja ņemt līdzi, lai parādītu tās vecākiem tā rosinot piedzīvoto pārrunāt ar vecākiem.”