Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Lielvārdes pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem 2.semestrī tika novadītas 18 individuālās karjeras konsultācijas klātienē.

Februāris

  • 9.klašu skolēniem tika aizsūtīta informācija ( E – klasē) par Ogres tehnikumu
  • 7.-9.klašu skolēnu  vecākiem tika aizsūtīta informācija ( E – klasē) par tiešsaistes semināru ,,Kā runāt ar jaunieti par karjeru?’’

Marts

  • 9.klašu skolēniem tika aizsūtīta informācija ( E – klasē) par Ogres 1.vidusskolu ( mācību procesu, par pieteikšanos mācībām).
  • Ar sociālo zinību skolotāju Inesi Rancāni tika novadītas 2 mācību stundas 7.klašu skolēniem par mērķu plānošanu.
  • 9.klašu skolēnu vecākiem tika aizsūtīta informācija ( E – klasē) par iespējām mācīties Ogres 1.vidusskolā kā arī par Valmieras tehnikuma piedāvāto semināru tiešsaistē ,,Mans bērns grib mācīties tehnikumā’’.

Aprīlis

  • 9.klašu skolēni saņēma informāciju ( E– klasē) par Andreja Upīša Skrīveru  vidusskolas piedāvātajām programmām; par Rīgas Valsts tehnikumu; par Aizkraukles profesionālo vidusskolu.
  • 9.klašu skolēnu vecāki saņēma informāciju ( E – klasē) par A.Upīša Skrīveru vidusskolu un Atvērto durvju dienām Ogres tehnikumā.

 

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Informāciju sagatavoja Lielvārdes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Lipiņa