Skolēnu novēlējumi 2020./2021.mācību gada noslēgumā!

Mūsu mīļā Lielvārdes pamatskola, skolotāji un darbinieki! Sakām sirsnīgu “PALDIES” par pirmo mācību gadu skolā! Kaut attālināti, tomēr iegūts daudz jaunu un aizraujošu zināšanu! Tiekamies septembrī!

Paldies par jauku, bet grūtu 1.mācību gadu!

Paldies visiem skolotājiem par šo grūto mācību gadu. Atpūtieties vasarā kārtīgi! Ļoti ceru, ka tiksimies rudenī! Gribu atkal satikt visas skolotājas, klasesbiedrus un skolu.

Paldies visiem skolotājiem par ieguldīto darbu, rūpēm un mīlestību. Pat attālinātājā mācību procesā sajutu bezgala lielo sirsnību, rūpes un mīlestību pret katru bērnu.

Par laimi ir izgudrots Zoom, un es varēju redzēt klasesbiedrus un skolotāju. Ceru, ka rudenī mēs satiksimies! Ļoti gribu atpakaļ uz skolu!

Vai man gribas iet uz skolu? Jā, ļoti! Satikties, runāties un mācīties klasē visiem kopā!

Mana Skola! Novēlu Tev 1.septembri sagaidīt ar bērnu čalām un smiekliem pilnas klases un gaiteņus!

Skola! Tu mums esi kā otrās mājas, tur jūtos patīkami! Tu esi pati labākā, jo skolēniem tur ir jāmācās. Kaut septembrī mēs varētu nākt uz skolu!

Lai visiem vasarā izdodas kārtīgi atpūsties, un lai visiem ir laba veselība!

Paldies maniem skolotājiem par mācīšanu, palīdzēšanu un lielu pacietību!

Paldies, ka mācījāt, ka neļāvāt padoties grūtos brīžos. Stundas bija jaukas un interesantas. Šī gada laikā uzzināju daudz jauna.

Visiem skolotājiem novēlu jauku vasaru, labu veselību un dzīvesprieku, lai rudenī ar pilnu sparu un smaidu sejā varētu mācīt skolēnus.

Mīļie, gudrie skolotāji, paldies jums par ieguldīto laiku bērnu mācīšanā, un skolas attīstībā. Apbrīnoju jūsu pacietību un rūpes, par spēju visiem palīdzēt.

Man patika attālinātā mācīšanās. Iemācījos daudz vairāk, nekā klātienē. Bija ļoti interesanti, bet ceru, ka rudenī atgriezīsimies skolā!

Paldies par ieguldīto darbu un pacietību, jo nevienam nebija viegli!

Novēlu, lai skolēni uzvedas labi un klausa skolotājus. Novēlu viņiem spēku un drosmi!

Milzīga pateicība visiem skolotājiem par ieguldīto darbu un pacietību mūs apmācot un vērtējot. Jums jauku atpūtu vasarā! Mēs visi to esam pelnījuši!