Piedaugavas novadu stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” notika Aizkraukles novada Pļaviņu vidusskolā š.g. 24.novembrī. Uz konkursu bija ieradušies stāstnieki no Aizkraukles novada vidusskolas, Pļaviņu vidusskolas, I. Gaiša Kokneses vidusskolas, Skrīveru vidusskolas, Birzgales pamatskolas, Lēdmanes pamatskolas, Ogres centra pamatskolas, E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas, Jumpravas pamatskolas, Ķeguma vidusskolas. Pavisam kopāUzzināt vairāk

Lielvārdes pamatskolā oktobrī notika lasīšanas akcija ”Pieķerts lasot!” Pavisam akcijā piedalījās 40 skolēni, kuri starpbrīžos tika pieķerti, lasot kādu daiļliteratūras grāmatu. Visčaklākie lasītāji bija Leo Tūtāns (7.a), Eva Babre (9.a), Everita Eizenberga (9.a). Novembrī skolā notika krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 8. – 9. klašu skolēniem. Starp 8. klases skolēniem 1.vietuUzzināt vairāk