Labie darbi Latvijai

Lielvārdes pamatskolā oktobrī notika lasīšanas akcija ”Pieķerts lasot!” Pavisam akcijā piedalījās 40 skolēni, kuri starpbrīžos tika pieķerti, lasot kādu daiļliteratūras grāmatu. Visčaklākie lasītāji bija Leo Tūtāns (7.a), Eva Babre (9.a), Everita Eizenberga (9.a).

Novembrī skolā notika krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 8. – 9. klašu skolēniem. Starp 8. klases skolēniem 1.vietu ieguva Rainers Paņko, 2. vietu – Kristiāna Grīnberga, 3.vietu – Jasmīna Vaivode. 9.klašu grupā 1.vieta – Unai Malahovskai, 2.vieta – Mykhailo Rodin, 3.vieta – Edvardam Zvirbulim.

14.novembrī Lielvārdes pamatskolā notika stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” 1. kārta. Konkursā piedalījās septiņas skolnieces. Katra meitene ieguva atbilstošu titulu savam stāstījumam. Amēlija Šulce (5.b) – atraktīvākā stāstītāja, Katrīna Leščinska (7.a) – nopietnākā stāstītāja, Sanija Eiduka (4.a) – skanīgākā stāstītāja, Amēlija Jankovska (2.b) – raitākā stāstītāja, Amanda Jankovska (7.a) – optimistiskākā stāstītāja, Marta Šaicane (2.a) – mierīgākā stāstītāja, Stefānija Maija Jenerte (4.a) – radošākā stāstītāja.

Par godu Latvijas 105. gadadienai skolā notika glītrakstīšanas konkurss “Dāvana Latvijai”. Valodu un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu metodiskās komisijas skolotāji vērtēja skolēnu darbus un par glītākajiem darbiem angļu valodā atzina Lotei Šahnovai (5.a), Adrijai Vilkājai (5.b), Leo Tūtānam (7.a), Nikam Jankovskim (7.a), Raineram Paņko (8.a), Sandim Krasnovam (9.b), Pēterim Skudram (9.a), latviešu valodā – Esterei Annai Romanovai (4.b), Sanijai Eidukai (4.a), Amēlijai Šulcei (5.b), Emīlam Mārcim Kantem (5.a), Sanijai Rubīnai (6.a), Alisei Šulcei (6.b), Katrīnai Leščinskai (7.a), Kerijai Jirgenai (7.a), Patrīcijai Vanagai (8.a), Madarai Martai Saknei (9.a), Laurai Ēdolfai (9.b), vizuālajā mākslā – Lindai Janovskai (5.a), Emīlijai Skudrai (5.b), Evai Prūsei (6.a), Elīzai Žukovskai (6.b), Rasai Stankevičai (7.a), Nikam Jankovskim (7.a), Uvim Blumfeldam (8.a), Patrīcijai Vanagai (8.a), Madarai Taujanskai (9.a), Annai Punānei (9.b), Laurai Ēdolfai (9.b), Evijai Kalniņai (4.a), Keitai Jankovskai (4.b).

            Paldies skolēniem par piedalīšanos konkursos! Paldies pedagogiem par atsaucību!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja I.Bite