Karjeras nedēļa Lielvārdes pamatskolā

No 17.- 21.oktobrim Lielvārdes pamatskolā notika Karjeras nedēļa ‘’Uzņēmējspējas – tavas superspējas’’.

Šīs nedēļas ietvaros 1.-9. klašu skolēniem notika dažādi pasākumi.

1.a klase tikās ar mākslas fotogrāfu,

1. b klasei notika nodarbība ar ergoterapeiti Lauru Bērtulsoni,

2.b klase tikās ar pārtikas tehnologu Jutu Kreišmani,

3. b klase tikās ar skolas absolventi, mākslinieci Patrīciju Grasmani kā arī iepazinās ar biškopja profesiju,

4.a klase arī iepazina biškopja darbu, kurš ,izrādās ,nav nemaz tik viegls,

4. b klase noskaidroja , ko dara armijas ārsts, tikās nodarbībā ar skolas absolventi Aneti Zahari,

5. b klasei notika nodarbība ‘’ Gaisa kvalitātes noteikšana’’,

6.a klase tikās ar frizieri Renāti Grūbi,

8. b klase noklausījās  Vitas Kalniņas stāstījumu par sociālā darbinieka ikdienu,

9.b klase piedalījās nodarbībā ‘’Kādas spējas piemīt uzņēmējam?’’, kuru vadīja Agate un Dzintars Sprīvuļi,

Savukārt, 8.un 9. klases noskaidroja savas intereses, spējas un vērtības , pildot karjeras izvēles testus,

8.a un 8. b klase piedalījās mācībstundā ‘’Atklāj savas superspējas’’,

Tiešsaistē notika diskusija vecākiem ‘’Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas’’

Informāciju apkopoja PKK Inta Lipiņa