Ejam ķekatās

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni mūsu tautas svētki, iezīmējot pieguļas un ganu laiku beigas, apkūlības. Šī diena, 10. novembris, pēc saules kalendāra iezīmē viduspunktu starp Miķeļiem – rudens saulgriežiem – un Ziemassvētkiem – ziemas saulgriežiem. Ar Mārtiņa dienu Latvijā beidzas veļu laiks, bet sākas lielā mīklu minēšana vakaros. Mārtiņos sākas arī masku jeb budēļu gājieni, kas turpinās līdz Meteņiem.

7.novembrī Lielvārdes pamatskolā tika atzīmēta Mārtiņdiena. Folkloras pulciņš “Avotiņš” un ansamblis “Taurenīši”, dziedot un skaņu rīkus skandinot, devās masku gājienā pie pirmsskolas bērniem. Mazajiem mācījām jaunas rotaļas – “Pērkat ratus”, “Cūkīna diet gāja”, ”Māte teica Mārtiņam ”, uzdevām mīklas, kuras bērni ar prieku atminēja, Reinis izstāstīja pasaku par ķēniņa meitu un ganu puiku. Par jautrajām rotaļām un interesantajām mīklām pirmsskolas grupu audzinātājas skolēnus cienāja ar zirņiem un cepumiem.